Організація працює з 1998 року, а офіційно зареєстрована в березні 2000 року.

Центр «Доброчин» – стала організація, що об’єднує локальні, регіональні ініціативи та організації, визнана на національному та міжнародному рівнях, здатна домагатися демократичних та соціальних змін в короткостроковій і довгостроковій перспективах.

Основною метою діяльності організації є сприяння в розбудові відкритого, демократичного громадянського суспільства шляхом захисту та сприянню реалізації прав і свобод людини в усіх сферах суспільного життя; розвитку громадянської ініціативи; сприяння євроінтеграційним процесам.

Основними завданнями організації є:

  • сприяння впровадженню громадянських ініціатив;
  • розвиток місцевих громад;
  • сприяння процесам демократизації місцевого самоврядування;
  • питання виборчого процесу та спостереження за ним;
  • захист прав і свобод людини;
  • профілактика негативних соціальних явищ
  • формування молоді, як здорового, соціально-забезпеченого, екологічно-свідомого, соціально-активного покоління.

Центр «Доброчин» реалізує наступні програми.  Кожна з них складається з різних видів проектів, які сприяють досягненню цілей програм.

  • “Ефективне Врядування“

Організація реалізує проекти, співпрацюючи з органами місцевого самоврядування, районними, обласними державними адміністраціями та інституціями громадянського суспільства. Метою таких проектів є посилення спроможності недержавного сектора; підвищення компетентності представників виконавчої влади та місцевого самоврядування; покращення якості життя людей.

Центр «Доброчин» також працює в якості незалежного інформаційного, просвітницького і дослідницького центру, який впливає на розвиток публічної політики в регіоні через проведення незалежних досліджень широкого спектру соціально-політичних проблем, прогнозування тенденцій розвитку політичної й економічної систем суспільства та впровадження результатів досліджень у практику.

  • “Громадянське Суспільство”

Метою програми є посилення голосу представників громадського суспільства як на локальному рівні, так і національному рівнях. Центр «Доброчин» розвиває громадянське суспільство, підвищуючи його організаційну та професійну спроможність бути “агентами” змін, надаючи інформаційну, консультативну та юридичну допомогу активістам ініціативних груп, громадам та недержавним організаціям. Посилення професійних можливостей громадянського суспільства.

  • “Права Людини”

Захист прав людини та її свобод є одним із основних напрямків діяльності Центру «Доброчин». Поєднуючи теоретичний та практичний рівні, організація працює в даному напрямку більше 10 років. “Доброчин” здійснює відповідні дослідження, тренінги з прав людини, надає юридичні консультації та правову допомогу.

Незалежно від політичних змін та ротацій керівництва і працівників виконавчої влади, зміни працівників органів місцевого самоврядування, наша організація продовжує активно працювати в сфері розвитку громадянського суспільства, належного врядування та захисту прав людини.

Для ефективної діяльності Центр «Доброчин» здійснює реальну фінансову та інформаційну підтримку громадських ініціатив, веде просвітницьку роботу з виборцями та заохочення до свідомої участі у виборах, проводить моніторинг діяльності місцевих влад та правоохоронних органів, веде роботу в сфері інформування та навчання механізмам забезпечення участі громадськості у процесі прийняття рішень та контролю на постійній основі, тощо.

Прагнучи впливати на розвиток громадянського суспільства на законодавчому та консультаційному рівні, організація є членом Громадської Ради при Міністерстві юстиції, Державній пенітенціарній службі України та Консультативної Ради при прокуратурі в Чернігівській області.

Центр “Доброчин” здійснює широку міжнародну діяльність, сприяючи обміну досвідом та поширенню кращих практик між НУО, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Ця діяльність також слугує комунікативним майданчиком у пошуку ідей, партнерів та друзів.